Chiếc Lá

Tác giả:


1990


Chiếc lá như đôi môi
Giữa khoảng trời xanh biếc
Trong ánh nắng ban mai
Hai người yêu tiễn biệt

Chiếc lá rơi không tiếc
Hai người yêu hai nơi
Chẳng nghĩ về chiếc lá
In dấu môi lên trời

ĐK:
Chiếc lá khô gió cuốn
Hai người yêu mãi xa
Một chiều tôi ngược gió
Bất ngờ nhặt chiếc hôn

( => ĐK ……… )

( => Chiếc lá như ….. )

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Chiếc Lá"