Chiếc váy màu đỏ

Tác giả:

Dưới ánh sáng pháo hoa
có một chiếc váy đỏ
có một đôi chân bước thật xinh
cô giáo dắt con vào đêm hội

Cha chầm chậm theo sau…
Chiếc váy màu đỏ lẫn vào đâu rồi nhỉ
mười lăm năm, con tuột khỏi tay cha.
25.10.1989

Thảo luận cho bài: "Chiếc váy màu đỏ"