Chiếc vó bè

Tác giả:

Chiếc vó bè đã đặt xuống rồi
Đặt đúng chỗ phập phồng hôm trước

Sóng miên man hao hụt cả hoàng hôn
Bác ngư dân nhọc nhằn cất cả bóng mình lên

Nước cả sóng to cá đàn ham sống
Cố lách qua hy vọng của con người

Chiếc vó bè lại đặt xuống rồi
Đặt đúng chỗ đợi chờ hôm trước

Bác ngư dân lại bắt đầu thử sức
Với dòng sông với bầy cá tinh ranh

Ngày nào cũng là ngày đầu tiên, lần nào cũng là lần đầu tiên
Lòng kiên nhẫn cho người thêm mắc lưới

Chiếc vó bè lại đặt xuống rồi…
1982

Thảo luận cho bài: "Chiếc vó bè"