Chiếc vòng đá nhỏ

Tác giả:

Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay ai
Chẳng biết đầu tiên ai đẽo mài
Rồi ai mua tặng, ai âu yếm
Trao vòng đá nhỏ cổ tay ai…

Xui khiến chiều nay anh lặng im
Giấu điều muốn nói tận trong tim
Gặp gỡ muộn màng thương biếc biếc
Chiếc vòng đá nhỏ cổ tay em.
Long Hưng, ngày 4-7-1984

Thảo luận cho bài: "Chiếc vòng đá nhỏ"