Chiêm Bao

Tác giả:

Bao tiếng xùm…. Bum tiếng xào
Anh nhá bàn tay ra cái bao
để em chẩm rãi ra cái kéo
Cắt ngọt đường tim hơn lưỡi dao

Bao tiếng xùm… Bum tiếng xào
Em nhá bàn tay ra cái bao
để anh vội vã ra cái búa
Tay nắm vo tròn trăm năm sau

Trăm năm sau đó. Trăm năm trước
(dẫu một ngàn năm cũng vậy thôi)
Biết mỗi lần chơi thua cái chắc
Cũng ráng nhào vô thua cả đời

Trăm năm về trước anh khờ khạo
Những lúc chơi trò chơi trẻ con
Có hai con mắt hình viên kẹo
Gan góc bao nhiêu cũng lụy đòn

Trăm năm sau đó em hội nhập
Thân thể bày nguyên một cửa hàng
Con mắt xâm viền cong bán nguyệt
Đâu thèm nhớ thuở nắm tay run

Bao tiếng xùm… Bum tiếng xào
Anh nhá bàn tay. Thành chiêm bao

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Chiêm Bao"