Chiêm bao

Tác giả:

Mắt nghếch phố ban ngày bước lạc
Tìm ngớ nhà em mãi gác nào
Văn Miếu mưa rào thương ăm ắp

Mộng trào chân cao thấp chiêm bao.

Thảo luận cho bài: "Chiêm bao"