Chiêm bao (II)

Tác giả:

Chiêm bao bừng tỉnh giấc
Biết là em đã xa
Trên tường một tia sáng
Biết là đêm đã qua

Ban ngày công tác bận
Ban đêm dành nhớ em
Ban ngày ở miền Bắc
Ở miền Nam ban đêm

Dầu anh đâu, em đâu
Hai ta vẫn gần nhau
Giấc chiêm bao đêm trước
Soi sáng cả ngày sau
5-56

Nguồn: Tế Hanh, Lòng miền Nam, Nxb Văn nghệ, 1956

Thảo luận cho bài: "Chiêm bao (II)"