Chiêm Bao Yêu Kiều

Tác giả:

Ra vườn tìm bóng oanh xưa
Trăng sao đã gọi gío về đi rong

Người mang đôi chiếc hài thêu
Đi qua một thuở yêu kiều chiêm bao

Thảo luận cho bài: "Chiêm Bao Yêu Kiều"