Chiêm Bao

Tác giả:

Bỗng thấy chiêm bao thấy những người
Thấy người nói nói lại cười cười
Tỉnh ra lại tiếc người trong mộng
Mộng thế thì bằng tỉnh mấy mươi.

Thảo luận cho bài: "Chiêm Bao"