Chiến Lược Và Kế Hoạch Của Giám Đốc Mới

Tác giả:

Chiến Lược Và Kế Hoạch Của Giám Đốc Mới

Mục lục:

Phần 1: Bạn chuẩn bị giữ vai trò quản lý

Con đường dẫn đến quản trị

Khởi sự

Tạo ra niềm tin và tin cậy

Hãy tỏ ra biết đánh giá

Hãy là người biết lắng nghe

Công việc của một Tân Giám Đốc và những cạm bảy nên tránh

Quan hệ với cấp trên

Hãy chọn cho bạn kiểu quản lý riêng

Phần 2: Nhận nhiệm vụ mới của bạn

Xây dựng tinh thần đồng đội

148436_p30654mbt

Làm sao để quản trị được các loại tác phong thách thức

Tuyển dụng và phỏng vấn

Huấn luyện các thành viên nhóm

Quản lý sự thay đổi: Xử trí sự chống lại thay đổi

Khép nhân viên vào kỹ luật

“Uý trời ơi! Tôi không thể sa thải ai cả!”

Hãy có kiến thức về luật pháp

Phần 3: Làm việc với mọi ngưòi và xây dựng các quan hệ

Không có bí mật

Phần 4: Mô tả công việc, tham quan, đánh giá và lương bổng

Phong nguồn nhân lực

Trạng thái trung thành hiện hành

Có động cơ hay không?

Khoảng cách thế hệ

Viết bản mô tả công việc

Đánh giá thành quả công tác

Quản lý lương bổng

Sự thông minh cảm xúc

Phát triển sự tự – nhận – thức tích cực

Quản lý thời gian của chính bạn

Chữ viết

Tin vịt

Người bạn tốt nhất: sự uỷ quyền

Một tinh thần hài hước

Quản lý, tham gia và hướng dẫn các buổi họp

Vai trò nói trước công chúng trong nghề nghiệp của bạn

Đương đầu với Stress

Cố quân bình trong đời sống của bạn

Sự tuyệt vời.

Mời bạn đón đọc.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Nguyễn Văn Dung
  • Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải
  • Nhà phát hành: Kinh Tế
  • Mã Sản phẩm: 2030020003789
  • Khối lượng: 264.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
  • Ngày phát hành: 03/2009
  • Số trang: 248

Thảo luận cho bài: "Chiến Lược Và Kế Hoạch Của Giám Đốc Mới"