Chiều

Tác giả:

hãy bước thênh thang trong chiều
hứng giùm tôi ngọn gió
lau mắt mấy dòng mưa
vớt tay lá đổ
gọi chim về
tình trời gửi biển

Thảo luận cho bài: "Chiều"