Chiều Buồn

Tác giả:

Cô đơn giăng tím khắp không gian

Người bỏ người đi quá vội vàng

Con đường kỷ niệm giờ quạnh quẽ

Một bóng một tôi quá ngỡ ngàng

Chuông đổ từ xa bỗng vọng về

Chiều buồn tan tác ngập hồn mê

Dư âm ngày cũ còn đâu nữa

Có còn lại chăng nửa duyên thề!…

Thảo luận cho bài: "Chiều Buồn"