Chiều Buông

Tác giả:


(Tặng Minh Thư)

Lẻ loi
cò trắng
bay mau
Bạn mày đâu?
Bạn mày đâu?
chẳng về?

Đồng xanh vời vợi tứ bề
Cánh cò –
lẻ bạn
nói gì –
chiều buông…

Lê Đức Đồng
(Sóc Trăng)

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Buông"