Chiều Cô Đơn

Tác giả:


1.
Chiều cô đơn ngùi nhớ ai khi hoàng hôn
Mờ non xa dương liễu đà nghiêng bóng
Thuyền bơ vơ lờ lững trôi xuôi về đâu
Giòng sông sâu nước mây hoen úa màu

Ngồi nhìn mây lờ trôi bâng khuâng
Nhớ đôi nhạn xanh phương trời tung cánh
Hồn buông vương sầu lan lắng nghe khúc nhạc
Miên man trong chiều thanh vắng

Trời lờ cao vút không mây đưa triền miên
Vắng không trên đồi mênh mông
Với tiếng gió xa đưa tâm hồn nghệ sĩ
Giờ đây lâng lâng nhớ chiều

Nhớ trăng mới lên trên ngàn cây hòa với mây
Chung nhạc say bao ước mơ ghi chiều ấy
Nhớ hoàng hôn xuống trên giòng sông đôi mắt đưa
Xa vời trông thuyền xa bến mờ khuất bóng

Chiều cô đơn ngùi nhớ ai khi hoàng hôn
Nhạc trong đêm tê tái sầu xa vắng
Đàn ngang cung tình tính lên lá vàng rơi
Đàn ngang cung xót xa buông não nùng

2.
Chiều cô đơn ngùi nhớ ai khi hoàng hôn
Mờ non xa dương liễu đà nghiêng bóng
Thuyền bơ vơ lờ lững trôi xuôi về đâu
Giòng sông sâu nước mây hoen úa màu

Ngồi nhìn mây lờ trôi bâng khuâng
Nhớ đôi nhạn xanh phương trời tung cánh
Hồn buông vương sầu lan lắng nghe khúc nhạc
Miên man trong chiều thanh vắng

Trời lờ cao vút không mây đưa triền miên
Vắng không trên đồi mênh mông
Với tiếng gió xa đưa tâm hồn nghệ sĩ
Giờ đây lâng lâng nhớ chiều

Nhớ trăng mới lên trên ngàn cây hòa với mây
Chung nhạc say bao ước mơ ghi chiều ấy
Nhớ hoàng hôn xuống trên giòng sông đôi mắt đưa
Xa vời trông thuyền xa bến mờ khuất bóng

Chiều cô đơn ngùi nhớ ai khi hoàng hôn
Nhạc vang đêm tê tái sầu xa vắng
Này chim ơi tình úa theo lá vàng rơi
Đàn ngang cung xót xa buông não nùng

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Cô Đơn"