Chiếu gon

Tác giả:

Ả ở đâu đi bán chiếu gon
Nguyễn Trãi

Củ mật bụ hồng
xuân thắp nụ
Yếm chụp đèn
hoa thạch nhũ
sen non

Xưa Tây hồ
hay ai bán chiếu gon.

Thảo luận cho bài: "Chiếu gon"