Chiều Khúc

Tác giả:


Trình bày:
Bích Liên

Qua cuối đường chân bước thầm
Chợt nghe tiếng so dây vĩ cầm
Trong gió trầm buông tiếng đàn
chiều rung nắng trên cây thùy dương

Đông đã tàn.
Mùa xuân mới sang,
Mà sao bước chân ai lỡ đường
Qua phố buồn ngày im vắng
Đi trong màn sương trầm hương

Ta muốn dừng nơi cuối vườn
nhìn đôi cánh hoa mai mới vàng
Mai chớm vàng Mai đã tàn
ngồi thương giấc mơ xưa lỡ làng

Trong gió thầm nhẹ nâng tiếng đàn
nhà ai thắp lên ngọn nến hồng
Qua phố buồn ngày thanh vắng
đi trong bước thầm trong bước thầm ….

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Khúc"