Chiều mưa như khói

Tác giả:

Giữa buổi chiều thực
Không gian bụi mờ

Em ngồi lặng phắc
Như trong cơn mơ

Em đã chìm vào
Cơn mưa như khói
Một lần xa xưa
Mưa thời trẻ dại

Và cơn mưa ấy
Đâu đã có anh

Một nỗi cô đơn
Tim anh thắt lại
Và anh lặng lẽ
Nhìn xa xôi mưa

Chiều là chiều thực
Mưa như con mơ

Hai đứa ngày xưa
Đâu biết có nhau
Đâu biết sướng khổ
Đâu đã là đời

Giờ tối được nhau
Nên em khóc đấy
Hay vì ta đã
Ra ngoài cơn mưa?!…
1994

Thảo luận cho bài: "Chiều mưa như khói"