Chiều mưa sông Bùng

Tác giả:

Lèn Hai Vai
nước mắt đỏ sông Bùng
lúa vàng ngủ sen bùn
sông thả rông bèo dạt
cho lỏng bớt những bàn chân quanh năm tù túng đất
em ứ hự… ca trù pha quan họ
sông về đâu ngơ ngác cả chiều mưa Diễn Châu!

Bến đò xưa dắt anh cổ tích
ngược con thuyền nằm loã thể trăng
chớp mi rủ bóng người thôn nữ
níu lòng ta khép mở sông Bùng

Này nhịp chèo, này í a khoan nhặt
này Diễn Hoa, này phồn thực chiều em
mắt lên đồng nghiêng say bến gió
“hỡi hời tình ru…” hát vã câu hò
mưa thả búp cho dịu ngày nắng lửa
mọc lên sông Bùng nõn xuân ngỏ
lạc mắt em
mê lú men chiều.
Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 6-7-2015

Thảo luận cho bài: "Chiều mưa sông Bùng"