Chiều Nay

Tác giả:

Chiều nay một chiếc lá vàng
Đong đưa theo gió nhẹ nhàng vướng chân
Hồn ta chợt những phân vân
Phải người gửi lá qua sân tỏ lời

Chiều nay sóng nước vẫy mời
Cho ta gửi vội chút chơi vơi lòng
Sóng về vỡ những đường cong
Lời thơ em thả thành vòng yêu thương

Chiều nay theo gió lạc đường
Rong rêu trôi dạt về nương bên này
Ta về thoát một cơn say
Ta về tình bỗng ngây ngây theo nàng

DCCB

Thảo luận cho bài: "Chiều Nay"