Chiều Qua

Tác giả:

đường quanh co gập ghềnh đưa đến
chiều hoàng hôn với gió ru hời
em đứng đó bên ráng chiều tắt vội
con lại gì – chỉ nỗi nhớ xa xôi

dăm ba phút thả hồn theo mây nước
lấp lánh soi vài giọt nắng cuối ngày
lãng quên mình, quên đời qua rất vội
khoảnh khắc nhưng miên viễn không cùng

em còn đứng chờ mặt trời qua núi
chờ áng mây soi tím đời buồn
nghe cô đơn choáng cả ánh buông
đêm về lại với chập chùng muôn thẵm

ttlu
12.16.05

Thảo luận cho bài: "Chiều Qua"