Chiều Quạnh Hiu

Tác giả:


Thơ: Chế Lan Viên


Chậm rãi.. nhịp 2/4

Trăng tắt lâu rồi
Mà sao cánh gió cành cao chưa rời
Mà sao thương nhớ vẫn còn trong tôi
Xa nhau lâu rồi
Chiều xưa đã tắt
Chiều nay chuông chùa vẫn còn tiễn đưa
Chiều nay tôi nhắc một lời chiều xưa
Hồn tôi lạc lối…
Hồn tôi lạc lối trong chiều nào?
Gần nhau một chiều
Xa nhau trọn kiếp mà lòng còn yêu
Mà còn ngỡ hẹn
Gặp nhau một chiều
Trăm chiều lạnh lẽo, nghìn trùng quạnh hiu
Gặp nhau một chiều
Trăm chiều lạnh lẽo… Nghìn chiều quạnh hiu….

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Quạnh Hiu"