Chiều Ra Viếng Mộ

Tác giả:

Đại Chí rốt cùng ba trở lại

Cắm nén nhang này trước mộ Uyên
Cảnh cũ giờ đây sau mòn mỏi
lòng ba đau tựa nhát gươm xuyên

chiều lên mờ khói nhạt
hoàng hôn ngậm cỏ sầu
não nùng con dế khóc
chim lạc cánh về đâu

Lá lìa cành run rẩy
Đảo giữa trời co ro
Nghe dường như con gọi
tiếng não nề ba ơi

Ôi nhớ làm sao bóng dáng con
Thiếu tình ba thuở lọt lòng son
Hạnh phúc đâu theo người chiến bại
Con chết ba đang ngậm tủi hờn

Ôi nhớ làm sao đôi mắt Uyên
Sáng như sao sáng giữa trời đêm
Sáng rọi đường ba hằng mơ ước
Một nhát gươm vung chặt xích xiềng

Ba chẳng hẹn về con vẫn đợi
Năm năm rồi suốt quãng đời thơ
Đâu biết đi là không trở lại
Là xa cách mãi đến nghìn thu

Ba nhớ những chiều ra trước sân
Nẻo vắng đường xa đưa mắt trông
Lắng tiếng xe ai ngừng trước ngõ
Có phải ba về với con không ?

Ngục tối từng đêm vẫn nguyện cầu
Quì xin thượng đế rất nhiệm mầu
Xiềng xích phá tan ba trở lại
cho đời con trẻ bớt sầu đau

*

Trở lại thôn xưa chiều nhạt nắng
Đói khổ lan tràn khắp lối đi
Cổng trước cài then nhà sau vắng
Mộ đã xanh màu cỏ biệt ly

Cỏ đã um màu xanh thương nhớ
Bóng hình con trẻ biết tìm đâu
Ba chút tình con nay đã lỡ
Đành hẹn tao phùng ở kiếp sau

Uyên hỡi từ đây đành vĩnh biệt
Thơ làm vấy máu cả tương lai

 

Quan Dương

 

Bình Khê 1982

Thảo luận cho bài: "Chiều Ra Viếng Mộ"