Chiều thu

Tác giả:

Trời xanh một màu xanh mênh mông
Chiều thu lúa gặt phẳng phiu đồng
Phương tây ánh nắng vừa chia biệt
Đã thấy trăng chào sáng phía đông
Thu 1964

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966

Thảo luận cho bài: "Chiều thu"