Chiều Thu Ấy

Tác giả:

Chiều thu năm ấy tiễn em đi

Mưa bay để ướt tóc xuân thì

Bài ca em hát buồn tan nát

Khúc nhạc anh  đàn thiếu nốt ghi

Chiều ấy em đi mắt vương sầu

Cuộc đời không dấu biết về đâu

Nhạt nhòa mây xám giăng kín lối

Ngậm ngùi chua xót giọt mưa ngâu

Chiều ấy nay về gió vi vu

Anh đang đếm bước trong sương mù

Em ơi ! anh đến ôm kỷ niệm

Giọt đã khô rồi khóc tình thu

Chiều ấy hôm nay anh vẫn thấy

Bóng em xa dần với gió mây

Chuyến tàu mang em đi xa mải

Sân ga vắng lạnh anh ngồi đây

Bác Từ

Thảo luận cho bài: "Chiều Thu Ấy"