Chiều Thu

Tác giả:

Cây bàng đã rụng lá bàng,
Cổng nhà ai đấy có nàng nhìn xa …
Giàn hồng gió tạt là là
Tóc nàng vướng mấy cánh hoa sang mùa
Bên trời bầy én lưa thưa
Mây chiều bát ngát … mơ hồ xa xôi …
Tiều phu gánh củi lên đồi
Chuông chùa gần đấy gióng hồi thu không!.,.
Quán đường heo hút lạnh lùng
Có người khép cửa thư phòng ngâm thơ

Ngân Giang
Hướng Dương, Thu Giáp Thân

Nữ sĩ Ngân Giang, tên thật là Đỗ Thị Quế sinh quán Hướng Dương tỉnh Hải Dương . Nổi danh thời tiền chiến đã xuất bản tập thơ “Tiếng Vọng Sông Ngân”. Ngân Giang từng làm cho các báo Tia Sáng, Tri Tân, Đàn Bà, Phổ Thông bán nguyệt san vào khoảng thời gian 1945. (SL)

Thảo luận cho bài: "Chiều Thu"