Chiều Tím

Tác giả:

Chiều bỗng giận, đổ nghiêng về bên ấy

Hốt tình lên, rải tím ngập trời tây
Người xưa đâu, mà tình vẫn quanh đây
Có nghe thấy cả đất trời dậy nhớ ?

Thảo luận cho bài: "Chiều Tím"