Chiều Tưởng Nhớ

Tác giả:


Chiều tưởng nhớ
Nắng vương màu biệt ly
Gió mây phiếm du ơ thờ
Buồn mà chi
Ai nhớ chăng giờ phân kỳ
Đi rồi vui tháng ngày
Trách nhau hoài quên hết rồi
Nào ai thương nhớ ai
Mà lá vàng rơi

Chiều tưởng nhớ
Bóng đêm sầu biệt ly
Nhớ nhung lắng sâu canh tàn
Vì người xa…

Chiều nhớ chăng chiều
Đâu chiều xưa, cùng ai ước mơ
Gió bay xa rồi, quên nhớ chi, cho mặt thờ ơ
Cho tháng ngày vẩn vơ
Bao chiều mơ, hoài thương hoài nhớ
Nam Bắc chia đôi đường
Xuôi đời mau, xa mặt cách lòng … 

 

Thảo luận cho bài: "Chiều Tưởng Nhớ"