Chiều Vàng

Tác giả:

Tình tang

tính tính
tình tang

Gặp nhau giữa buổi chiều vàng
nắng
hai hàng đổ
đầy tràn bờ vai
Mình đi
chân bước
một
hai
Mặt đường
hai bóng in
dài niềm vui

Burbank Airport
07/18/98 – Cát Nhu

Thảo luận cho bài: "Chiều Vàng"