Chiều vàng với mái nhà tranh ( House Of The Rising Sun )

Tác giả:

lv: Khánh Băng


[ SlowRock ]

Chiều vàng.. nhẹ rơi.. khắp chân trời
Thấp thoáng.. cánh chim.. về nguồn

Dưới ánh nắng.. nhà tranh.. quá tiêu điều
Bao nhiêu năm.. hiên ngang.. đứng trơ nhìn chiều rơi
.. .. .. .. .. ..

Kiếp sống.. hẩm hiu.. đời giang hồ
Cất tiếng hát.. hát quên.. chuyện đời
Tiếng hát xé.. tan làn mây chiều đem reo rắc đau thương
đến chân trời nào đâu

Nếu biết thế.. kiếp sau, thề xin làm vách lá
dưới mái tranh.. nghèo nàn..
Sớm tối.. gió sương đượm màu phong trần
nhưng không hay trước cuộc tình đổi thay

Chuyện yêu đương như áng mây trời..
Sớm đến.. tối đi.. mặc tình
Nếu.. có yêu thì thì xin người.. một lời thôi
Dù một lời.. dối gian ngoài.. đầu môi…..

[Intro 1] Distortion. Mute. |-xx-xx-x--||-x---x---x--| |-xx-xx-x--||-x---x---x--| |-xx-xx-x--||-x---x---x--|x8 |-xx-xx-x--||-x---x---x--| |-xx-xx-x--||-x---x---x--| |-xx-xx-x--||-x---x---x--| [Intro 2]   Am  C  Dmaj  F  Am  E  Am  E e---------------2-----1---------------------|B---1-----1-----3-----1----1--------1-------|G---2-----0-----2-----2----2---1----2----1--| D---2-----2-----------3----2---2----2----2--|A---------3--------------------2---------2--| E-------------------------------------------| [Verse" Am    C    Dmaj   F There is a house in New Orleans Am     C     E They Call the rising sun Am      C     Dmaj     F and It's been the ruin of many a poor boy Am    E     Am And god, I know I´m one. [Verse 2" Am    C    Dmaj  F Oh mother, tell your children, Am     C      E Not to do what I have done Am     C       Dmaj      F why you Spend your lives in sin and misery, Am      E        Am In the "House of the Rising Sun" Am    C    Dmaj      FWell, there is a house in New Orleans, Am      C      E They call the "Rising Sun", Am         C          E And it's been the ruin of many a poor boy, Am     E     Am And God, I know, I'm one. Order: [Intro1] [Intro2] [Verse1] [Intro2] [Verse1] [Intro2] [Intro1] [Verse1] [Intro1] Verse 2 is just verse 1 then intro!!!

House Of The Rising Sun (*)
(Traditional English ballad)
Lyrics by: Georgia Turner and Bert Martin

There is a house in New Orleans
They call the Risin’ Sun.
Been the ruin of a many a poor gal,
And me, oh, God, I’m one!
If I’d a-listened what mama said
I’d a-been at home today.
Being so young and foolish, poor boy,
I let a gambler lead me astray.

My mother, she’s a tailor,
She sewed those new blue jeans.
My sweetheart, he’s a drunkard, Lord,
Drinks down in New Orleans.

The only thing a drunkard needs
Is a suitcase and a trunk;
The only time he’s satisfied
Is when he’s on a drunk.

Fills his glasses to the brim,
Passes them around,
The only pleasure that he gets out of life
Is a-hoboin’ f-rom town to town.

Go tell my baby sister
Never do like I have done,
To shun that house in the New Orleans
That they call the Risin’ Sun!

One foot’s on the platform,
The other on the train,
I’m going back to New Orleans
To wear that ball and chain.

Going back to New Orleans,
My time is almost done;
Going back to spend my life
Beneath that Rising Sun.

(*) Theo cuốn guidebook “Offbeat New Orleans” thì ngôi nhà trong bài hát này ở địa chỉ 826-830 St. Louis St. (New Orleans) vào khoảng năm 1862-1874 và được đặt tên theo bà chủ nhà Marianne LeSoleil Levant. Họ của bà dịch ra tiếng Anh là “The Rising Sun.”

 

Thảo luận cho bài: "Chiều vàng với mái nhà tranh ( House Of The Rising Sun )"