Chiều Về

Tác giả:

Chiều sương rừng tím, lệ muôn hàng

San sát ghe đầy bến Trúc Lang,
Cây, nước, say theo người tráng sĩ,
Con đò quên cả chuyến sang ngang.

Lưu Trọng Lư

Thảo luận cho bài: "Chiều Về"