Chiều Viếng Mộ

Tác giả:

Chiều vắng nghĩa trang viếng mộ người
Bâng khuâng giọt lệ nhớ đầy vơi
Ngày xưa hạnh phúc cùng song bước
Ai hứa cùng đi hết cuộc đờị?!

Thôi thế người về nơi lạc cảnh
Đường trần một bóng kẻ đơn côi
Người theo cát bụi, ai thương tiếc!?
Kẻ vướng tình đời vẫn lệ rơi!

(CA 08/06/02)

Thảo luận cho bài: "Chiều Viếng Mộ"