Chiều xuân

Tác giả:

Xuân gội tràn đầy
Giữa lòng hoan lạc,
Trên mình hoa cây…

Nắng vàng lạt lạt
Ngày đi chầy chầy…

Hai hàng cây xanh
Đâm chồi hy vọng…
Ôi duyên tốt lành!

Én ngàn đưa võng
Hương đồng lên hanh.

Kề bên đường mòn
— Mùa đông đã tạnh
Cỏ mọc bờ non…

Chiều xuân tươi mạnh
Gió bay vào hồn.

Có bàn tay cao
Trút bình ấm dịu
Từ phương xa nào…

Người cô yểu điệu
Nghe mình nao nao…

Nhạc vươn lên trời:
Đời măng đang dậy
Tưng bừng muôn nơi…

Mái rừng gió hẩy
Chiều xuân đầy lời.
Nguồn: Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

Thảo luận cho bài: "Chiều xuân"