Chim bao gặp mẹ

Tác giả:

Hai mươi năm mẹ khóc
Sao gặp con mẹ cười ?
Bay vượt nghìn sông núi
Cho phút ấy mà thôi!

Thảo luận cho bài: "Chim bao gặp mẹ"