Chim biếc Vĩnh Linh

Tác giả:

Bốn năm đạn lửa chim bay hết
Nay tiếng bom im cánh biếc về
Tiếng hót đàu tiên, ơ, lạ lắm!
Cả làng rưng lệ đứng im nghe.

Thảo luận cho bài: "Chim biếc Vĩnh Linh"