Chim Chích Chòe

Tác giả:


Trình bày:

 

Có chú chim chích chòe
Muốn hót cho em nghe
Chim gọi em dậy sớm
Tiếng chú kêu “Chích! Chòe!”

Mặt trời vừa bừng lên kia
Chim đã cất cánh bay
Tiếng vang vang lảnh lót
Em nghe chim hót mê say
Chích chòe kêu “Chích! Chòe!”
Chích chòe kêu “Chích! Chòe!”

 

Thảo luận cho bài: "Chim Chích Chòe"