Chim Chiều Không Tổ

Tác giả:


C

Nhạc và lời: Lê Trọng Nguyễn

Nhịp 4/4 Điệu Boléro Hợp âm Đô trưởng

1.

Ngại ngùng khi gió cuốn . . . mây
E nát cánh chim trên . . . ngàn cây
Biết rằng đời chim quen giông . . . tố
Cớ sao rung cảm một . . . mối lo

2.

Lặng buồn như chiếc lá . . . rơi
Chim xuống cánh bay trong . . . vườn tôi
Biết tìm về đâu khi đêm . . . xuống
Tiếng kêu thương lạc dưới . . . màn sương

Điệp khúc

Nhạc buồn . . . từ mái . . . tranh
Động niềm riêng chim hót . . . trên cành
Tưởng trời về sáng . . . xanh
Mà ra trăng đêm đang . . . gợi ánh . . .

3.

Bềnh bồng trăng nước gió . . . mây
Chim cất tiếng ca trên . . . ngàn cây
Biết rằng đời chim mênh mông . . . quá
Vướng duyên tang bồng rã . . . rời bay

Tài liệu tham khảo: Ấn phẩm nguyên thủy tại Việt Nam, in lại tại Hoa Kỳ trong “Nhạc Việt tập 1”, NS Trường Hải biên soạn và xuất bản, 1988 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

 

Thảo luận cho bài: "Chim Chiều Không Tổ"