Chim hải âu

Tác giả:

Lần này ta đến biển
Tóc có còn xanh đâu
Xa hải âu soãi cành
Bay qua sóng bạc đầu.

Thảo luận cho bài: "Chim hải âu"