Chim hoạ my trong lồng

Tác giả:

Hoạ my ai vẽ nên my?
Trông my my đẹp, hót thì my hay!
Ai đưa my đến chốn này?
Nước chong gạo trắng my ngày ăn chơi
Lồng son cửa đỏ thảnh thơi
My bay, my nhẩy, sướng đời nhà my!
Nghĩ cho my cũng gặp thì!
Rừng xanh my có nhớ gì nữa không?
Bài thơ đả kích Hoàng Cao Khải.

Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932

Thảo luận cho bài: "Chim hoạ my trong lồng"