Chim Lồng

Tác giả:


Trình bày:
Thái Thanh

(Saigon-1955)

Câu dạo:
Lơ thơ tơ liễu ý y y buông mành
Ngày hôm qua mày còn đang học nói ý y y
Trên cành, cành mỉa mai
Chim, chim chim ơi…
. . . . . . .
Chim, chim chim ơi ! Chim, chim chim ơi !
Cất tiếng líu lo trên đầu cành
Cất tiếng véo von trên đầu gềnh.
Về nhà này đẹp, về nhà này xinh
Và một bàn tay luôn quý mến
Chờ một giọng hát rất nên duyên
Chim, chim chim ơi !
Hãy cất tiếng ca êm đềm !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !

Chim, chim chim ơi ! Chim, chim chim ơi !
Cớ, cớ cớ sao mầy buồn rầu
Cớ, cớ cớ sao mầy nặng sầu
Này là hạt gạo, này là hạt kê
Này là lồng son xinh xắn nhé
Này là bình nước rất ngon kia
Chim, chim chim ơi !
Cớ, cớ sao mày ngậm ngùi
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !

Chim, chim chim ơi ! Chim, chim chim ơi !
Thấy, thấy thấy chim không một lời
Biết, biết biết chim yêu cuộc đời
Đời, đời độc lập. Đời, đời tự do
Một vùng trời xanh mây trắng xóa
Và một ngọn gió rất nên thơ
Chim, chim chim ơi !
Hãy cất cánh bay tung trời !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !

Chim, chim chim ơi ! Chim, chim chim ơi !
Hãy cất cánh bay tung đầy trời
Hãy cất cánh bay theo bụi đời
Đời là nụ cười. Đời là nguồn vui
Vì một đàn chim bay giữa gió
Và miệng thì líu líu lo lo
Chim, chim chim ơi !
Hãy cất tiếng ca yêu đời
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !
Ớ ớ chim ơi ! Ớ ớ chim ơi !

 

Thảo luận cho bài: "Chim Lồng"