Chim phóng sinh

Tác giả:

Những cánh chim đập tuyệt vọng trong lồng
Như đứa trẻ giang tay cầu cứu. . .
Nỗi kinh hoàng ập xuống từ đây
Một vòng đời. . . Ôi! Cánh chim bay
Những con én và chim se sẻ
May mắn hơn được bán ở cổng chùa
Người giàu có lại là người có đức
Mua chim rồi mở lượng từ bi

Người bán chim tôi quen mặt họ
Như chiếc lồng nan sắt lạnh lùng kia
Giá như tôi có cách nào biết được
Con chim nào vừa được thả hôm qua

Một đời chim cũng không bình đẳng
Con họa mi, con khướu mấy triệu đồng
Người phóng sinh chỉ mua chim sẻ
Một ít ngàn được mấy trăm con

Người bán chim có khi nào nhìn lại
Bao cánh chim thoi thóp trong lồng
Rất có thể có những con đã chết
Trước khi đến cổng chùa được bán. . .
để phóng sinh.

L.Đ.K

Thảo luận cho bài: "Chim phóng sinh"