Chim Sơn Ca

Tác giả:


LV: Vũ Tự Lân


1.
Giọng hót chim bay theo làn mây
Vang lên giữa đất trời say
Vọng mãi trong không gian nhẹ lan
Tiếng chim hót thêm rền vang
Nào thấy đâu chim đồng mến thương
Mà tiếng ca lừng bốn phương
Lời thiết tha sơn ca gọi bầy
Về sánh vai cùng tháng ngày
Lời thiết tha sơn ca gọi bầy, gọi bạn chim hót ca hoài

2.
Làn gió mang tiếng ca vờn bay
Nhưng gửi ai gió nào hay
Vọng đến ai nơi phương trời xa
Hãy nghe hát sẽ hiểu ra
Tỏa cánh bay qua ngàn cánh đồng
Lời hát mang niềm ước mong
Gợi nhớ trong tim ai mối tình đề vấn vương một bóng hình
Gợi nhớ trong tim ai mối tình về niềm thương nhớ đêm ngày 

 

Thảo luận cho bài: "Chim Sơn Ca"