Chim Vàng Trên Nón Sắt

Tác giả:


Kìa nhìn con chim nó ca trên cành tre
Kìa nhìn chim kia nó qua bên cành me
Rồi nhìn chim kia vút bay lên trời xanh
Kìa kìa chim bay bay theo bóng anh
Kìa nhìn con chim nó bay bay vòng quanh
Kìa nhìn chim kia nó bay qua đồng xanh
Rồi nhìn chim kia nó theo lên rừng sâu
Kìa kìa chim đó nó bay bay quanh thị thành

Ơi anh chiến sĩ ơi
Nhìn xem trên trên balô anh
Có con chim vàng nhỏ xinh nhỏ xiu
Thật xinh thật xinh này chim
từ đâu lại đến bên anh bên anh.
Ơi anh chiến sĩ ơi
Nhìn xem trên trên nón sắt anh
Có con vành khuyên
Ừ con vành khuyên
Thật xinh thật xinh
Này chim từ đâu lại đến như cô nhân tình

Được làm chim kia có chi vui đời hơn
Được làm chim kia đó đây theo tình nhân
Được làm chim kia vút bay theo người thương
Được làm chim kia bay trong gió sương
Nguyện làm chim kia có em theo đời anh
Nguyện làm chim kia hót ca trong lòng anh
Nguyện làm chim kia vút bay trong trời xanh
Nguyện làm chim đó có em theo anh trọn đời.

 

Thảo luận cho bài: "Chim Vàng Trên Nón Sắt"