Chim về

Tác giả:

Trời xanh ngoài cửa sổ
Như em xa mới về
Chim chíp chim chim chíp
Tình ái hót ta nghe.

Thảo luận cho bài: "Chim về"