Chim vít vịt

Tác giả:

I
Vít vịt
Mưa hay không là không mưa?
Những đồng chiêm khô khốc
Cửa sổ phòng ta
Ở quá xa
Không thấy mùa chiêm mất
Những nhành lan nhan sắc
Nở mùa hoa
Che mắt
Vít vịt
Tiếng chim chiều
Như trách móc
Lòng ta

II
Vít vịt
Những cánh đồng chiêm nẻ nứt
Thương con chim
Biết nghĩ đến ngày mùa
Mà động tiếng kêu mưa
Vít vịt
Trời mờ im
Như cảm bởi tiếng chim
Nắng tắt
Vít vịt
Chim kêu
Dân ta nghèo
Mùa ơi chớ mất
Chớ phụ lòng người sản xuất
Phụ lòng ta sớm chiều
Day dứt
Nghe bên vườn
Vít vịt
Chim kêu
Viết trong mùa hạn 1961

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Chim vít vịt"