Chịu Chơi

Tác giả:

Cũng muốn khoanh tay gác bút rồi

Nhưng đời đâu chịu để mình thôi
Khi nhà khảo cổ buôn nồi đất
Và bực tôn sư bán chợ trời
Khi nữ danh ca rao bánh ngọt
Và nhà hội họa sạc bình hơi
Nghẹn ngào nhìn cảnh trâu hòa nhạc
Khi cóc bình thơ, khỉ dạy đời

(1976)

Thảo luận cho bài: "Chịu Chơi"