Chờ…

Tác giả:

rủ mây mời mọc trăng về
đếm ngày mười sáu — lê thê — ta chờ

em về trăn trở giấc mơ
ta — trăm nỗi mộng — lơ ngơ giữa giòng

trăng rơi nửa mảnh lấp sông
ngửa hồn ta hứng long đong một thời

còn không một nửa tình vơi
ta chờ — hết kiếp — mãn đời — em cho ?

Yên Chi

Thảo luận cho bài: "Chờ…"