Chờ Anh Em Nhé

Tác giả:


(sáng tác cuối thập niên 50)

Nhịp 4/4 Điệu Slow Hợp âm Đô thứ

1.

Chờ anh em nhé
Giết xong giặc anh về
Giờ đây non sông
Sống trong lửa căm hờn

Vì đâu nên nỗi
Bắc Nam ngăn cách bờ
Giặc kia gian ác
Đang cố tình xâm lăng

Điệp khúc

Vì non sông anh đi
Cứu nòi giống qua gian nguy
Cho người dân lành vui sống . . . thái bình

Ngày mai khi vinh quang
Bóng cờ tung bay hiên ngang
Ta vê sống vui trong mộng vàng

2.

Chờ anh em nhé
Chí trai anh đã thề
Một lòng hy sinh
Cho dân tộc thanh bình

Ngày mai chiến thắng
Kéo quân về huy hoàng
Tự do no ấm
Đây ước nguyện nhân dân

Tài liệu tham khảo: “Duyên Tình Xuân Tiên”, Tuyển Tập Ca Khúc, tác giả xuất bản, Sydney, Úc, 2000 .

Ghi chú: Những chỗ có dấu . . . là những chỗ ngân hoặc ngắt giọng

 

Thảo luận cho bài: "Chờ Anh Em Nhé"