Chờ Áo Trắng Người Thương

Tác giả:


Thơ Trần Kiêu bạc


Trình bày:
Hà Lan Phương

Mưa nặng hạt rồi
Chắc em không đến
Nhìn qua cửa kính
Bụi mưa mịt trời

Chờ mãi không thôi
Một tà áo trắng
Đèn mờ hẽm vắng
Mưa vẫn chưa ngưng

Áo trắng người dưng
Đi qua trên phố
Tìm trong mưa đổ
Áo của ai quen

Áo ơi bay lên
Trắng ơi tinh khiết
Chắc là không biết
Ai ngóng chờ ai

Mưa ơi thôi rơi
Người ơi quay lại
Chờ trong mưa mãi
Áo trắng thân thương ! 

 

Thảo luận cho bài: "Chờ Áo Trắng Người Thương"