Cho Con Đến Với Gia Đình

Tác giả:


Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình . Ba Má nghe !

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe !

Đến với Gia Đình con chơi con học

Con reo đùa múa dưới bóng Đức Phật. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con thay tâm tính,

Noi gương Phật Từ, bỏ tính nhác lười

Ba Má Nghe…. Ba Má nghe! Ba Má nghe!

Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con không hoang nghịch ,

Con không còn khóc , không lẫy không hờn . Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con chăm lo học ,

Con không làm nủng , không phá không ồn

Ba Má nghe…….. Ba Má nghe ! Ba Má nghe!

Ba Má ơi ! Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe!

Cho con đến với Gia Đình. Ba Má nghe !

Đến với Gia Đình con tin Đức Phật

Con thương người đói thương kẻ cơ hàn. Ba Má nghe!

Đến với Gia Đình con theo Anh Chị ,

Nghe Anh Chị Trưởng, tin mến vui hoà

Ba Má nghe…….. Ba Má nghe ! Ba Má nghe! 

 

Thảo luận cho bài: "Cho Con Đến Với Gia Đình"