Cho Đến Một Ngày

Tác giả:

Cho đến một ngày , giòng sông trôi về biển
Kéo theo không gian , bóng tối cuộc đời mình
Âm phiêu lãng chảy nghiêng nghiêng hồ tâm tưởng
Rơi từ cao theo con thác độ siêu hình

Đang mặc niệm lại cơn tình duyên còn đói
Ngồi bằng lòng , tim cao hứng rủ tình yêu
Đi xuống quán, mua vài đêm thao thức mỏi
Kệ nỗi oằn tim sau hớp tửu liêu xiêu

Em thử tiếp lối băng về qua tiền kiếp
Mang trên vai thơ một nỗi dỗi hờn người
Đầy vực ước hảo cọng thêm con suối mộng
Chung lại thành dãy muôn hạt lệ trần ai

Xa vắng thật , bóng Anh- mình , xa vắng thật
Tình để dành chưa đủ tuổi đoái tha phương
Mong với nhớ , chi là bóng anh hiện thực
Quãng đời em trong ánh mắt những lần thương

Ngày trở lại , cũng giòng sông hoài cảm biển
Đêm có em , luôn hạt nước mắt lưu đày
Ngữa giùm tay , hứng giọt hoà mưa không dứt
Chảy tràn hai bờ môi mặn suốt đêm nay

Thảo luận cho bài: "Cho Đến Một Ngày"